Integritetspolicy

 
 

Denna integritetspolicy förklarar hur vi på Embrace Yoga AB samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. 

Personuppgifter som behandlas 

 • Embrace Yoga AB kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du blir kund hos oss, när du deltar på events/i tävlingar i anordnar eller kontaktar oss genom kontaktformuläret på hemsidan. 

  • Exempel på information som vi hanterar:

   • Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, faktura- och leveransadress samt uppgifter som du självmant och frivilligt uppger.  

Hur vi hämtar information

Embrace Yoga samlar in information genom kontakt via telefon, e-post, hemsida samt genom vårt bokningssystem.

Ändamålet med informationen som inhämtas

 • För att administrera dig som kund hos oss.

 • För att kunna ta kontakt och erbjuda våra tjänster.

 • Vi hanterar personuppgifter när vi har skyldighet enligt lag, t.ex. pga. bokföringsskyldighet. 

Lagringstid

 • Embrace Yoga behandlar dina personuppgifter för att ge dig som kund bästa möjliga service. Dina personuppgifter lagras så länge det krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge vi måste lagra dem enligt lag. Vi har rutiner som säkerställer att vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Utlämning av information till tredje part

 • Dina personuppgifter kan komma att hanteras av Embrace Yoga AB:s medarbetare för att uppfylla ändamålet.  

 • Ingen annan tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.

 • Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning.

Dina rättigheter

 • Om du vill få insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter rättas om de är felaktiga samt begära radering av dina personuppgifter

 • Begäran ska innehålla namn, e-postadress, personnummer samt telefonnummer. Vi kan komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person. 

Elektronisk direktmarknadsföring

 • Embrace Yoga AB kan komma att använda din e-postadress för direktmarknadsföring. Mailchimp, (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA) är bland annat ett verktyg som vi använder för att skicka ut viktiga meddelanden samt direktmarknadsföring. När du lämnar dina kontaktuppgifter till oss kommer vi att lagra dessa i denna tjänst för att skicka viktig information och/eller marknadsinformation till dig.

 • Om du inte vill att vi använder din e-postadress i dessa utskick kan du kontakta oss med en invändning mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. 

 Personuppgiftsansvarig

 • Embrace Yoga AB (org. no 559131-8836) är personuppgiftsansvarig för vår hantering av personuppgifter. Har du frågor eller vill ha ytterligare information om vår personuppgiftspolicy är du välkommen att kontakta oss via e-post klara@klaraohlen.se

 Uppdateringar av vår integritetspolicy

 • Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns här på hemsidan.  

 • Integritetspolicyn uppdaterades senast: 2018-11-12