Yoga som skydd mot depressiva symptom

Yoga kan lindra depressiva symptom.JPG

Yoga kan ge hälsoeffekter som går utöver en smidigare eller starkare kropp. Nu visar forskning att regelbunden yoga kan skydda mot psykisk stress, inklusive nedstämdhet och ångest. 

Tidigare forskning visar att fysiska yogapositioner, asana, kan minska kroppsliga spänningar som skapas av stress. Det finns även forskning som berör fysiska yogapositioners möjligheter att minska nedstämdhet och ångest, en gren inom yogaforskningen som växer i snabb takt. 

I en studie* från 2018, där 186 personer deltog, testas det huruvida asana kan skydda mot psykisk stress och depressiva symptom. Resultatet i studien visade att det fanns ett samband mellan asana och minskad nedstämdhet och ångest. Ett samband som även gick att urskilja för personer som genomgått stressfyllda livshändelser. Det påtalades även att det krävs mer forskning på området för att förstå de underliggande psykofysiologiska mekanismerna kring detta samband, gällande yoga i allmänhet och mer specifikt asana. 

Jag tycker det ska bli spännande att se hur kommande forskning vidareutvecklar sambandet mellan yoga och depressiva symptom.   

/Klara

Vill du ha senaste nytt vad gäller inspiration och info om nya event och samarbeten? Anmäl dig till mitt nyhetsbrev. Du hittar ett formulär för anmälan längre ner på denna sida.

* Franklin, R. A., Butler, M. P., & Bentley, J. A. (2018). The physical postures of yoga practices may protect against depressive symptoms, even as life stressors increase: a moderation analysis. Psychology, health & medicine, 1-10.