En meditativ attityd i arbetslivet

Meditation.png

Det kommer ständigt mer och mer forskning om meditation, vad för effekter det har och hur det kan påverka vardagslivet. I en rapport* från 2017 redovisas en kvalitativ studie utförd av Lasse Lynchell. Lasse Lynchell menar att studien ”syftar till att bidra till en ökad förståelse för hur ledare använder insikter från meditation i vardagslivet, mer specifikt hur de använder en meditativ attityd i svåra situationer för att växa som människor i vardagen”. 

I studien deltog sju stycken företagsledare (varav fem stycken skrevs om i rapporten). Studien pekar på att en meditativ attityd till det egna ledarskapet kan göra det möjligt att fatta mer hållbara beslut. Det förklaras genom att besluten grundades ur ett vidare perspektiv (med fokus på grundläggande problemanalys framför att släcka bränder), baserat på chefens egna kunskap och erfarenheter samt med större öppenhet och autenticitet. Den meditativa erfarenheten/attityden till arbetet frigav tid för bedrivande av strategiskt arbete som de upplevde som värdefullt för sina företag. 

Jag ser inte vardagslivet och yoga som separata delar, utan jag ser det som att yoga influerar mitt vardagsliv och ger mig perspektiv på tillvaron och situationer. Fysisk yoga är meditation i rörelse och meditation i stillhet är också yoga. Jag både tror på och har upplevt att min yogapraktik ger avtryck på de val jag gör och beslut jag tar i vardagen. Min meditationspraktik ger mig styrkan att se saker ur olika perspektiv, att ta ett steg tillbaka, att observera för att kunna agera istället för att ständigt reagera. Mediterar du? Ta en eller några minuter och testa denna meditationsövning. 

 

Meditation – observera andetaget

1.   Övningen kan göras sittande/stående/liggande, med öppna/slutna ögon. En övning som kan göras precis där du är!

2.   Sätt en timer om du vill (förslagsvis 1-10 min) eller gör övningen utan timer. Jag använder mig av appen Insight timer. 

3.   För uppmärksamheten till andetaget. Notera området vid näsborrarna där luften tar sig in, känslan i luftstrupen, expansionen i bröstkorgen, notera om andetaget når ner till magen. Notera vart andetaget vänder. Var blir inandetaget ett utandetag? Följ sen utandetagets väg genom kroppen, hela vägen ut genom näsan.

4.   Fortsätt att följa varje andetag på detta vis. Notera om känslan av andetaget förändras. Se om du kan vara nyfiken inför varje andetag och notera små subtila förändringar i andetaget.

5.   Ta så många andetag du önskar eller fortsätt tills dess att timern ringer. 

Vill du ha yoga och meditation på din arbetsplats? Läs mer om mina erbjudanden här.

Vill du ha senaste nytt vad gäller inspiration och info om nya event och samarbeten? Anmäl dig till mitt nyhetsbrev. Du hittar ett formulär för anmälan längre ner på denna sida.

* Lychnell, L. (2017). When work becomes meditation: how managers use work as a tool for personal growth. Journal of Management, Spirituality & Religion14(3), 255-275.