Yogisk andning förbättrar koncentration och fokus

Mindfulness och pranayama.JPG

Inom yogisk tradition görs det gällande att andningen påverkar sinnet.* I en vetenskaplig studie från i år visar även forskare vid University of Trinity College Dublin på ett sådant samband.** Studien ger stöd för att de fysiologiska system för andning, koncentration och fokus påverkar varandra. Sammanlänkningen de emellan antas ske i ett centralt hjärnbalksområde kallat locus coeruleus (LC). Andning antas ha en direkt påverkan på LC, där signalsubstansen noradrenalin produceras. Noradrenalin är känd för att vara involverad i regleringen av sömn och vakenhet, aktivitet, uppmärksamhet och beslutsprocesser. När noradrenalin produceras på en bra nivå stödjer det hjärnans funktion. Detta betyder att de sätt vi andas påverkar hjärnans fysiologi och främjar uppmärksamhet, koncentration och fokus. 

Studien utgår från två olika tekniker att arbeta med andetaget, mindfulness och pranayama. I en mindfulnesspraktik kan andningen användas som ett fokusobjekt men andetaget förblir passivt. I pranayama däremot, så regleras andningen aktivt genom olika typer av övningar. Både mindfulness och pranayama visas vara effektiva för att reglera uppmärksamhets- och fokusförmåga. Vid svårigheter att fokusera kan mindfulness vara en effektfull metod, där syftet är att känna vilka sensationer andningen frambringar i kroppen. I situationer där svårigheter att fokusera orsakas av exempelvis dåsighet/trötthet, ökad anspänning inför en viss situation/händelse eller vid en panikattack är det möjligt att påverka tillstånden genom att andningen regleras aktivt, pranayama.   

Jag tycker att denna studie är superspännande och ser fram emot att läsa ytterligare forskning på området!

Ujjayi pranayama praktiseras i all fysisk yoga och kan även kallas ”det yogiska andetaget”. I min klasser lägger jag särskild vikt vid andningen, både i den fysiska praktiken men även genom att inkludera specifika pranayama (andningsövningar) i yogaklasserna. Även mindfulness vävs in i klasserna. Mindfulnessmeditation är ett verktyg som jag själv använt mig mycket av, och fortfarande praktiserar dagligen, för att öva hjärnans fokusförmåga, för att bli mer närvarande i nuet och i återhämtningssyfte. I mina klasser integreras mindfulness både som sittande och liggande meditation samt som ett förhållningssätt i den flödande fysiska praktiken. 

Vill du uppleva hur jag integrerar pranayama och mindfulness i mina yogaklasser? Kanske vill du tipsa din arbetsgivare om företagsyoga, kolla in aktuella event, boka en privat yogaklass eller delta på en klass som du hittar under schema.

/Klara


Vill du ha yoga och meditation på din arbetsplats? Läs mer om mina erbjudanden här.

Vill du ha senaste nytt vad gäller inspiration och info om nya event och samarbeten? Anmäl dig till mitt nyhetsbrev. Du hittar ett formulär för anmälan längre ner på denna sida.* Bl.a. Yoga Sutra 2.53 och hathayoga pradipika 2.2
** Melnychuk, M. C., Dockree, P. M., O'Connell, R. G., Murphy, P. R., Balsters, J. H., & Robertson, I. H. (2018). Coupling of respiration and attention via the locus coeruleus: Effects of meditation and pranayama. Psychophysiology, e13091.