Yoga lindrar vid långvariga ryggbesvär

Yoga lindrar vid ryggont.PNG

Långvarig ryggsmärta blir en allt vanligare åkomma. På många av de klasser jag har berättar deltagare att de på ett eller annat vis upplever obehag i ryggen. Det finns många orsaker till ryggont: en stillasittande livsstil kan vara en av orsakerna, en vardag med många tunga lyft kan vara en annan. Men hur kan vi komma tillrätta med det? 

Det välrenommerade forskningsinstitutet Cochrane sammanställde 2017 den forskning som gjorts för att undersöka effekter av yoga vid långvariga ryggbesvär. Analysen visar att en positiv effekt var säkerställd efter 6 månaders yogapraktik. Den vanligaste sidoeffekten – som endast förekom hos 5 % av de som utövat yoga vid ryggbesvär – var att de fått en ökad ryggsmärta. Men värt att notera är att risken för få mer ryggont inte var större än vad den är vid annan träning av ryggen.  

I en nyrapporterad randomiserad studie med 320 deltagare från 2017 jämfördes tre metoder: yoga i grupp, individuell fysioterapi samt ett skriftligt utbildningsmaterial som användes på egen hand. Studien visade att yoga var lika effektivt som sjukgymnastik vid långvariga ryggbesvär och båda var bättre än det skriftliga materialet. Slutsatsen som drogs var att yoga är ett alternativ som bör övervägas för att komma till rätta med långvariga ryggbesvär. Det som bör avgöra vilken metod som används (yoga i grupp eller fysioterapi) är vad den enskilde föredrar, tillgänglighet samt kostnader. 

Om yoga praktiseras i grupp kan fler personer delta samtidigt. Klassen anpassas så att alla kan delta, oavsett tidigare erfarenhet. Görs det dessutom på plats på företaget kan restider minimeras, vilket gör att det blir både tids- och kostnadseffektivt. Att praktisera yoga i grupp på arbetsplatsen kan även bidra till en gemenskap som blir viktig för klimatet på arbetsplatsen.

/Klara

Vill du ha yoga och meditation på din arbetsplats? Läs mer om mina erbjudanden här.

Vill du ha senaste nytt vad gäller inspiration och info om nya event och samarbeten? Anmäl dig till mitt nyhetsbrev. Du hittar ett formulär för anmälan längre ner på denna sida.

Ref.: Wise, J. (2017). Yoga may improve symptoms of lower back pain, says Cochrane review. BMJ: British Medical Journal (Online)356.